Dječiji rad

Međunarodna organizacija rada procjenjuje da blizu 74 miliona dječaka i oko 41 milion djevojčica radi najgore poslove.
Oglasi