Djeca s posebnim potrebama

Piše: Aida Hrnjić - Majka sam djeteta koje ima poremećaj iz autističnog spektra i naslušala sam se priča o...
Sarajevski Zavod za specijalno obrazovanje i odgoj djece obilježava 70 godina rada.
I vladin i nevladin sektor kažu kako su problem kapaciteti, dok iz Ministarstva poručuju kako se radi na unapređenju.
Tumačeći loše PISA rezultate, Matko Glunči kaže da su u statistici i nacionalne manjine i djeca s posebnim potrebama.
Početkom novembra otvoren je i besplatni centar za djecu s poteškoćama u razvoju, na Stomatološkom fakultetu u Sarajevu.
Djeca s problemima u razvoju teško dolaze do stomatologa zbog malo ustanova u kojima mogu dobiti potrebnu uslugu.
Oglasi