Djeca s posebnim potrebama

Iako ima Downov sindrom, Edna se bavi skijanjem, plivanjem i stonim tenisom, odlična je učenica i inspiracija mnogima.
Piše: Aida Hrnjić - Jedan dio djece sa posebnim potrebama hrani se na špricu ili sondu, a hranu koju mogu jesti,...
Piše: Aida Hrnjić - Majka sam djeteta koje ima poremećaj iz autističnog spektra i naslušala sam se priča o...
Sarajevski Zavod za specijalno obrazovanje i odgoj djece obilježava 70 godina rada.
I vladin i nevladin sektor kažu kako su problem kapaciteti, dok iz Ministarstva poručuju kako se radi na unapređenju.
Tumačeći loše PISA rezultate, Matko Glunči kaže da su u statistici i nacionalne manjine i djeca s posebnim potrebama.
Oglasi