Dinko Osmanković

Unatoč velikom napretku nauke i tehnologije, još nismo blizu razvoja vještačke svijesti nalik na ljudsku.
Automatizirana komunikacija pomoću chatbotova, koja se koristi za pružanje raznih usluga, štedi novac kompanijama.
Oglasi