Dinastija Banu Hud

Taifa Zaragoza doživjela je politički i kulturni procvat za vrijeme vladavine Al-Muqtadira.
Ništa nije pronađeno
Oglasi