Diktatori

Šta je uzrok pojavi diktatora u mnogim dijelovima svijeta? Zašto se politički lideri u demokratskim društvima često ponašaju
Ako EU postane spokojna prema Istoku, opasnosti od nacionalističkog oživljavanja prijete starijim demokratijama.
Oglasi