Digitalni porez

Odluka predviđa porez na online prihode od marketinga te proširenje poreza na uvoz robe kupljene preko interneta.
Ništa nije pronađeno
Oglasi