Devizna štednja

Rok za podnošenje novih zahtjeva neće se produživati, a primljeni zahtjevi rješavat će se što prije bude moguće.
Dosadašnjim zakonom bila je predviđena isplata od 2018. godine, a u pitanju su devizni depoziti od 310 miliona eura.
Osim cijene dionica, zapreku predstavlja neriješeno pitanje prenesene stare devizne štednje NLB-a u Hrvatskoj.
Štediše bivše Investbanke i Jugobanke koje su imale filijale u Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj počeli su podnositi zahtjeve
Skupština Srbije donijela je zakon u vezi sa servisiranjem stare devizne štednje nakon sudskih presuda u Strasbourgu.
Protiv informativnih izračuna povrata štednje u Ljubljanskoj banci podnijeto je 55 prigovora, manje od jedan posto.
Oglasi