Deponije

Približno polovica elektronskog otpada iz Izraela odlaže se na okupiranoj Zapadnoj obali. S porastom stope nezaposlenosti u
Makedonija još nema rješenje za deponije i oko hiljadu divljih odlagališta otpada koji ne zadovoljavaju uslove za zaštitu
Građani Makedonije godišnje bace oko milion tona komunalnog otpada. Tri četvrtine odlažu se na neuređene, a čak 250 hiljada
Julski požari, osim štete koju su izazvali u Hrvatskoj, Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini, upozorili su javnost i na problem
Mjesec i po dana nakon što je buknuo požar na deponiji Vinča kod Beograda - još ima aktivnih žarišta. Nadležni se nadaju
Svaki stanovnik Kosova u prosjeku dnevno proizvede oko 600 grama otpada. Godišnje se na deponijama Kosova odloži blizu 400
Oglasi