Deložacija

Komesarijat za izbjeglice Srbije naložio je prinudno iseljenje dvadesetak izbjeglica koje žive u stanovima u Ustaničkoj
Konaković kaže da žalbeni proces može trajati godinama, a da će vlada učiniti sve da ne dođe do naglog prekida nastave.
Škola se nalazi u Domu izviđača, a Kanton Sarajevo, koji je nadležan, nije plaćao najamninu vlasniku.
Piše: Nađa Diklić "Prvo su došli po komuniste, a ja se nisam pobunio jer nisam bio komunist. Zatim su došli po Židove...
Deložacija porodice Šarić u Mostaru, koja je zbog četiri hiljade eura troškova sudskog postupka ostala bez stana, nije
Sud u Mostaru je Kati Šarić, zbog duga od 4.000 eura, oduzeo stan koji je prodan djelatnici toga suda za 12.000 eura.
Oglasi