Dekret

Putin je potpisao dekret kako bi uskladio politiku s rezolucijom Vijeća sigurnosti UN-a.
Predsjednik Nishani izdao je dekret kojim su imenovani prijedlozi opozicije za zamjenika premijera i šest ministara.
Rumunski predsjednik potpisao zvanični dekret kojim odobrava imenovanje bivšeg ministra komunikacija za premijera.
Plate se smanjuju državnim službenicima u namjeri da dodatno smanji potrošnju u vrijeme niskih cijena nafte.
Prvim predsjedničkim dekretom produžuje se vremenski period po kojem osoba može provesti u pritvoru do 30 dana.
Skupština Venecuele ovlastila Madura da u periodu od šest mjeseci može izdavati uredbe sa zakonskom snagom.
Oglasi