Davor Gjenero

Postoji li politička tolerancija u zemljama regije? Trebaju li političke pozornice biti mjesta za kulturu dijaloga? Jesu li
Ova odluka ide u smjeru daljnjeg otvaranja parlamenta Evropske unije.
Diskusija o Euroazijskoj uniji, kao alternativi EU-u, aktualizirana je nakon posjete predsjednika Rusije Putina Srbiji.
Hrvatska kao da je zaboravljala da jedino integracijom svih građana može osigurati trajnost uspjeha mirne reintegracije.
Na predstavnika interesa hrvatske države u Sarajevu ne bi smjela utjecati avanturistička politika Dragana Čovića.
I Hrvatska i Slovenija angažirane su u podršci Crnoj Gori na putu do članstva u EU, a Makedoniji na putu u NATO.
Oglasi