Čuvanje

Da li će se porodičnim fotografijama sačuvanim na kompjuteru moći pristupiti i u narednom stoljeću?
Ništa nije pronađeno
Oglasi