Crveni križ

Prva pošiljka humanitarne pomoći Crvenog križa stigla je u Venecuelu, koja se suočava s velikom humanitarnom krizom. Njihov
Sirijska djevojka koja je u aprilu 2017. povrijeđena u eksploziji ponovo je sa svojom porodicom.
Samo u prvoj polovini ove godine Crvenom križu je prijavljeno 4.747 Nijemaca nestalih tokom Drugog svjetskog rata.
Migranti i izbjeglice koji pokušavaju ući u Hrvatsku tvrde da ih policajci tuku, pa su se na to požalili Crvenom križu.
Međunarodna federacija Crvenog križa i Crvenog polumjeseca uočila novi val koji preko Crne Gore ide ka BiH i Hrvatskoj.
Kanađanim porijeklom iz okoline Rogatice testamentom je ostavio milion KM za tri javne kuhinje u BiH.
Oglasi