Crno Brdo

U zadarskom zaleđu, Ravni Kotari imaju Brdo koje su prozvali Crno. Vlasnik 140.000 tona otpadne troske, koju je dopremio na tu lokaciju, namjeravao...
Ništa nije pronađeno
Oglasi