Crna Gora

Paket proširenja obuhvata sedam država - Bosnu i Hercegovinu, Crnu Goru, Srbiju, Makedoniju, Kosovo, Albaniju i Tursku.
Prema preliminarnim rezultatima Centra za demokratsku tranziciju, koje su prikupljali posmatrači na izbornim mjestima, na
Prema preliminarnim rezultatima Centra za demokratsku tranziciju, koje su prikupljali posmatrači na izbornim mjestima, na
Prema preliminarnim rezultatima Centra za demokratsku tranziciju, koje su prikupljali posmatrači na izbornim mjestima, na
U CG biraju predsjednika. Za petogodišnji mandat takmiči se 7 kandidata, a pravo glasa ima više od 530 hiljada građana.
U CG biraju predsjednika. Za petogodišnji mandat takmiči se 7 kandidata, a pravo glasa ima više od 530 hiljada građana.
Oglasi