Članstvo

Namjera da se izbjegne članstvo u NATO otvara pitanje da li Beograd i Banja Luka imaju drugačije planove od ulaska u EU.
Alijansa ne želi pozvati Gruziju u članstvo dok ne riješi pitanje otcijepljenih regija Abhazije i Južne Osetije.
Pet godina nakon ulaska u EU hrvatski građani smatraju da su svari više-manje iste, a u nekim aspektima čak i gore.
Dvije balkanske zemlje nesumnjivo imaju još mnogo posla pred sobom da bi postale punopravne članice Evropske unije.
Evropska unija, EU
Dio odluka Vijeća za opće poslove Evropske unije pokazuje da je odnos prema Turskoj pun predrasuda i neadekvatan.
U zaključku piše da se Turska sve više udaljava od Evropske unije te se ne predviđa otvaranje ili zatvaranje poglavlja.
Oglasi