Citroen

Kriza u Europi uzima svoj danak i na automobilskom tržištu. Francuska je vlada sa više od devet milijardi dolara zajma
General Motors i alijansa Peugeot-Citroen postigli su dogovor o o zajedničkom razvijajanju dijelova i motora za vozila.
Oglasi