Ćirilično pismo

Ćirilično pismo nije osmislio niko sa šajkačom na glavi, a i onaj što je prilagodi (Vuk Karadžić) nosio je fes.
Ništa nije pronađeno
Oglasi