Cijene goriva

Skok cijena naftnih derivata po automatizmu dovodi i do rasta cijena svih drugih namirnica i usluga...
Iako je kompjuter pogriješio, dvije benzinske pumpe u Toledu prodavale su satima galon goriva za samo cent.
Potrošačka korpa od 806 eura nedostižna je i za mali broj stalno zaposlenih, čija su primanja neredovna i nedovoljna.
Eurosuper 95 košta 1,32 eura po litru, u Hrvatskoj 1,33, Albaniji 1,24, Srbiji 1,16, Makedoniji 1,12, a u BiH 1,07.
Ako bi sva vozila u Češkoj prešla sa benzina na TNG, troškovi prevoza bi se smanjili za blizu 7,2 milijardi eura.
Policija je objavila da je najmanje 120 osoba uhapšeno širom zemlje.
Oglasi