Christian Helbach

Zapadni ambasadori kažu da je BiH nezrela za kandidata, političari ne znaju procedure na putu u Evropskoj uniji.
Ništa nije pronađeno
Oglasi