Ceste

Otok Vir desetljećima je simbol bespravne gradnje, legalizacija je riješila problem, no sukobi potresaju otok.
U Hrvatskoj je na putevima prema moru, ali i unutrašnjosti pojačan saobraćaj od ranog jutra. Na autoputu A1 od čvora
Premijer Federacije Bosne i Hercegovine kaže da će nepodržavanje Zakona o akcizama nepovoljno uticati na plan izgradnje
Vlada je prihvatila novi, izmijenjeni zakon o cestarinama za lične automobile na njemačkim autocestama; susjedi se žale.
Udruženje Bosanska Krajina izrazilo je nezadovoljstvo zbog zanemarivanja tog dijela Bosne i Hercegovine.
Piše: Ermin Čengić Fali nam ozbiljne države. Da nam pokrpa rupe na cestama, pozatvara rupe u džepovima, zakonima...
Oglasi