Černobil

Ananenko je u seriji američkog HBO-a prikazan je kao jedan od tri čovjeka koji su spriječili još veću katastrofu.
Oglasi