CERN

Evropska organizacija za nuklearna istraživanja CERN iz godine u godinu suočava se sa novim izazovima kad je riječ o obradi
Dobijeni rezultati su u saglasju sa predviđanjem Standardnog modela.
Istraživači će testirati nekonvencionalne radioizotope kako bi razvili nove pristupe u borbi protiv raka.
Brojni milijarderi ulažu bogatstvo u naučna istraživanja od kojih očekuju da im donesu besmrtnost.
Postrojenje koje je izgrađeno u Jordanu dio je projekta koje kroz nauku treba zbližiti zemlje na Bliskom istoku.
Američki naučnici smatraju da je u CERN-u možda otkrivena nova čestica koja će promijeniti razumijevanje fizike.
Oglasi