Centar

U centar "Basma" na jugu Libana svakodnevno dolaze stotine sirijskih i palestinskih izbeglica, ali i libanske omladine. Tamo
Temperatura u gradu na jugu Srbije ne prelazi iznad nule, a kroz prihvatni centar dnevno prođe 1.000 izbjeglica.
Do nasilja je došlo nakon smrti jednog kurdskog izbjeglice iz Irana koji je pokušao pobjeći.
Poslanici Parlamenta BiH raspravljali su o prijedlogu zakona koji predviđa i dužinu boravka u Imigracijskom centru.
Hrvatska će, ako se prihvati prijedlog Evropske komisije, morati prihvatiti 1.064 izbjeglice.
Izbeglice sa Bliskog istoka, koje bježe od rata i nasilja u svojim zemljama, prolaze i kroz Bugarsku. Kroz tu zemlju od
Oglasi