Cazin

Kurban-bajram ili Hadžijski bajram najznačajniji je muslimanski praznik i vrijeme obavljanja hadža.
Do 5. avgusta, u Bosnu i Hercegovinu, ušlo je više od 10 hiljada izbjeglica i migranata. Trenutno ih se najviše nalazi u
U hotel "Sedra" između Cazina i Bihaća smještene su 24 izbjegličke i migrantske porodice s djecom, koje su ranije boravile u
U Unsko-sanskom kantonu počelo je izmještanje manjeg broj izbjeglica i migranata u hotel Sedra kod Cazina, gdje će imati
Bitno je da imate kakvu planinu s koje mogu krenuti i malo zraka, ostalo je stvar vještine i toga kako se pilot snalazi.
Bosna i Hercegovina ne može biti drugačija nego onakva kakva je stoljećima bila.
Oglasi