Cazin

Donosimo pregled najčitanijih priča naših autora u godini na izmaku.
Učenici osnovne škole 'Cazin I' na nastavu nose dekice, čitava zgrada prokišnjava, a učionicama protrčavaju miševi...
Slijep i sa samo devet godina Nedžad Veladžić iz Cazina krčio je svoj životni put.
Obnovu crkve i groblja u selu Osredak kod Cazina pomažu i Srbi koji su izbjegli u ratu i nikada se nisu vratili.
U selu Osredak kod Cazina, prije rata u Bosni i Hercegovini, živjeli su Bošnjaci i Srbi. Vremenom su se svi stanovnici
Krajina takvo područje u kojem se uvijek ima šta "okrenuti" na šalu, pa i muka kojua ju je snašla...
Oglasi