Carlos Mesa

Generalni sekretar Ujedinjenih naroda smtra da provjeru treba provesti Organizacija američkih države poslije protesta.
Ništa nije pronađeno
Oglasi