Carine

Odlukom da postepeno ukida carine prema Srbiji i BiH, premijer Kosova se našao pod istim pritiskom kao i premijer Grčke.
Takse su velika prepreka koja koči stratešku saradnju i sprečava dolazak novih velikih američkih ulaganja na Kosovo.
Premijer Kosova pozvao je vlasti Srbije da prekinu kampanju za povlačenje priznanja Kosova.
Eurozastupnici su jednoglasno istakli da država koja nije članica Evropske unije ne može uživati ista prava kao članice.
Kina, Trgovina
Peking odlučio prepoloviti tarifne stope nakon što je Washngton objavio da će prepoloviti visinu svojih dodatnih carina.
Luka, Brodovi, Kontejneri, Trgovina
Cilj je otkloniti opasnost trgovinskog rata i prijetnje predsjednika da će na evropske automobile uvesti porez 25 posto.
Oglasi