Bugarska

SAD, Viza
Hrvatska, Bugarska, Rumunija i Kipar jedine su članice EU-a koje ne uživaju načelo uzajamnosti između EU-a i SAD-a.
Predsjednik Crne Gore tokom posjete Skoplju rekao je da je neophodno da EU usvoji odluku o početku pregovora.
Rad mješovite historijske komisije dvije države zapeo je kod moderne historije s kraja 19. i početka 20. stoljeća.
Radnici u fabrikama u Rumuniji i Bugarskoj tvrde da im se krše osnovna prava, te su žrtve maltretiranja.
Bugarska je 1989. godine otvorila granicu s Turskom kako bi ohrabrila odlazak dijela svoje turske manjine. U nekoliko
Ugovor se odnosi na dionicu dugu 474 kilometra koja će ići od južne granice Bugarske sa Turskom do granice sa Srbijom.
Oglasi