Budžet

Meksiko, SAD, Zid
Predviđa se smanjenja domaće potrošnje, veće finansiranje Pentagona i 8,6 milijardi dolara za zid na granici s Meksikom.
Zahtjev predsjednika SAD-a šest puta veći nego što je Kongres dodijelio za granične projekte u prethodne dvije godine.
Ivanka Trump kaže da je cilj njene inicijative da ekonomski pomogne 50 miliona žena u zemljama u razvoju.
Yoshitake Sakurada nije došao na vrijeme u Parlament, zbog čega je opozicija bojkotovala sastanak komiteta za budžet.
Ovogodišnji budžet odobren je u oba doma federalnog Parlamenta u ukupnom iznosu od 1,35 milijardi eura.
Federacija Bosne i Hercegovine više nije u finansijskoj blokadi nakon što je novi saziv Doma naroda federalnog parlamenta
Oglasi