Buba

Nadaleko je čuvena priča o 'bubi' Momira Bojića, obloženoj sa 21.000 hrastovih daščica, drvenim volanom i mjenjačem...
Oglasi