Brisel

Te mjere uključuju zabranu putovanja i zamrzavanje imovine za 150 ljudi i 38 preduzeća.
Predsjednik Evropskog vijeća je rekao da nije cilj izgraditi zid između Evropske unije i Velike Britanije.
Predsjednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker rekao je da je Trumpova odluka 'za žaljenje' i najavio protivmjere...
Sve je veća zabrinutost zbog rizika koji predstavljaju planovi za integritet Šengenske zone.
Brisel predložio carinsku uniju sa Sjevernom Irskom kako se ne bi gradile granice sa Republikom Irskom nakon Brexita.
Brisel želi da prijelazno razdoblje završi do kraja 2020, kada ističe i sedmogodišnji budžet EU.
Oglasi