Božidar Andrejić

Aleksandar Vučić je u maniri grofa Potemkina stigao na jug Srbije gdje su, njemu u čast, nikle 'nove fasade'...
Izgleda da je ʽdarodavacʼ imena priznanju, sam Sveti Sava, ispao manje značajan od ʽprimaocaʼ ordena Aleksandra Vučića.
Evropa i SAD žele da se izbjegne bojkot i poveća legitimitet buduće skupštine za ʽtrećiʼ, kosovski dijalog.
Vučić je šovinističkom šalom dotjerao ministra sporta do sramnog odgovara: „Tako je, predsedniče, vređajte me još"...
Ko govori u ime građanski i proevropski opredijeljenih birača kad su protesti obuhvatali šire grupe nezadovoljnika.
Da li je optiranje sa cijenom za Kosovo zasad samo ponuda još jedne mrkve za beogradsko-prištinske pregovarače?
Oglasi