Bošnjačka djeca

Bošnjačka djeca iz Konjević Polja krenula su u školu u Novoj Kasabi i uče po nastavnom programu Kantona Sarajevo.
Ministar prosvjete i kulture RS-a Goran Mutabdžijaželi smаnjenje brojа predmetа u okviru nаcionаlne grupe predmetа.
Roditelji upozoravaju kako će na kraju, ako ne bude li drugog izlaza, posegnuti za organiziranjem paralelne nastave.
Oglasi