Bosanski Petrovac

U čast pjesnika Skendera Kulenovića u Bosni i Hercegovini se dodjeljuju dvije nagrade, na dva različita mjesta.
Tri petrovačka para slave velike životne jubileje, jer živjeti u bračnoj zajednici duže od pola vijeka velika je stvar.
Petrovački ćilim je privilegija samo jedne osobe koja nostalgično reproducira šare i motive kako ne bi pali u zaborav.
Kompanija Arifagić Investment prekida sve investicijske aktivnosti i odlazi iz Bosanskog Petrovca.
Načelnici tvrde da nije riječ o formiranju političke stranke, ali da na taj način građanima žele ponuditi alternativu.
Koaliciju u Bosanskom Petrovcu formirali su SNSD i SDA, a pridružila im se Demokratska fronta.
Oglasi