Bosanski Petrovac

Član Predsjedništva BiH Milorad Dodik obećao je pomoć Srbima iz dva kantona u FBiH. Jedan od zahtjeva odnosi se na
NA sjeverozapadu BiH, Unsko-sanski kanton još nema adekvatan prihvatni centar za izbjeglice i migrante. Odbornici u
Razlike između društvenih zajednica upotrebljavaju se kao alat za kreiranje vještačkih sukoba.
Karmen Kamenčić, najhrabrija bolničarka prošlog rata, zadužila je opremu Crvenog krsta, a dobila krst urezan na čelu.
Zajedno s Ružnićem istragom je obuhvaćeno ukupno 17 osumnjičenih uključujući tu i generala Armije BiH Atifa Dudakovića.
Bitno je da imate kakvu planinu s koje mogu krenuti i malo zraka, ostalo je stvar vještine i toga kako se pilot snalazi.
Oglasi