Bosanski jezik

Neće biti prijema na studijsku grupu Bosanski jezik i književnost, a o razlozima govori profesorica Dijana Hadžizukić.
To je sloj ljudi po svaku cijenu željan časti, imetka i vlasti, pa zanemaruje elementarne interese naroda.
Bosanski jezik u Makedoniji postaje dio regularnog devetogodišnjeg osnovnog obrazovanja u školskoj 2018./2019. godini.
Bh. entitet Republika Srpska i Srbija odlučile su usaglasiti nastavne planove i programe za nacionalnu grupu predmeta.
Bosanski jezik jeste lingvistička, društvena, historijska, naučna, kulturna, politička činjenica.
Petu generaciju maturanata ispraća improvizovana osnovna škola u Novoj Kasabi na istoku Bosne i Hercegovine, koju pohađaju
Oglasi