Boris Varga

Porošenkov poraz nesumnjivo bi za pojedine države EU bio olakšanje poslije petogodišnje agonije.
Politikom prema Kosovu koja potpuno isključuje Albance, Srbija neće ući u EU i tamo joj takvoj nije ni mjesto.
D
U fokusu moraju ostati antifašističke vrijednosti, fer i slobodni izbori, slobodni mediji, suočavanje s prošlošću.
Kosovo je glavni ključ dolaska i odlaska sa vlasti svih srpskih lidera - od Slobodana Miloševića do Aleksandra Vučića.
Diskusija o Euroazijskoj uniji, kao alternativi EU-u, aktualizirana je nakon posjete predsjednika Rusije Putina Srbiji.
Stvara se jedna nova realnost: etničko zbijanje redova, priprema za nova humana preseljenja i indirektan poziv za rat.
Oglasi