Biskupi

Izvinjavamo se Bogu, žrtvama seksualnih zlostavljanja, njihovim porodicama, poručili su biskupi Katoličke crkve.
Vrh Katoličke crkve u Americi predložio je novi mehanizam prijavljivanja slučajeva zlostavljanja.
Papa Franjo otpustio je iz svećeničke službe dvojicu čileanskih biskupa koji su u središtu seksualnih skandala.
Papa Franjo je otvarajući sinodu biskupa pozvao na transformaciju paralizirajućih struktura Crkve koje udaljavaju mlade.
Kritičari smatraju da je ovim historijskim sporazumom Katolička crkva previše popustila komunističkoj vladi.
Svećenik, Katolička crkva
Linija treba omogućiti prijavu zlostavljanja počinjenog od svećenika i uputiti na odgovarajuće civilne i crkvene vlasti.
Oglasi