Biblioteke

U javnim bibliotekama do sada su se mogle pronaći jedino knjige, no one sada privlače besplatnim internetom.
Nacionalna biblioteka u Bagdadu preduzima mjere kako bi zaštitila Državni arhiv Iraka od najezde ISIL-a.
Kakvi su uvjeti rada biblioteka i kako se one finansiraju? Šta su moderne informacione tehnologije donijele bibliotekama i
Evropska unija je izradila strategiju digitalizacije kulturnih dobara, a očuvanjem kolektivnog pamćenja bave se i...
Oglasi