Biblioteka

Mudrošću ljudi koji su se krajem 1960-tih zanimali za kulturu biblioteka književnika Hamida Dizdara nalazi se u Tešnju.
U podrinjskim selima djeca se raduju dolasku Nerzudina Hajdarevića i biblioteke na točkovima.
Digitalne platforme, postale su uobičajen način dolaska do informacija. Što znači da biblioteke, ako žele privuči korisnike
Piše: Bojana Oprijan: Danas djeca knjige čitaju kao pod prisilom i čude se zašto se Robinson Crusoe 'smarao na pustom...
U nedostatku novca ili inicijative lokalnih vlasti, nevladin sektor u regiji nerijetko na sebe preuzima posao za koji su
Zemaljski muzej u Sarajevu je kulturno-naučna institucija, a nebriga države reflektira stanje u kojem se društvo nalazi.
Oglasi