Belgija

Francuz je ubio izraelski par, Francuskinju koja je volontirala u muzeju i belgijskog člana osoblja muzeja u Briselu.
Ideja karnevala je da se pretjeranim šalama udari na one koji su moćni i na vlasti.
U Belgiji, Britaniji te još nekim zemljama pripadnici SS jedinica ili njihove porodice i dalje primaju njemačke penzije.
Ova odluka ide u smjeru daljnjeg otvaranja parlamenta Evropske unije.
Stav Radne grupe UN-a je da je rasizam u Belgiji i dalje prisutan.
Evropska unija, EU
Prema podacima evropskih diplomata, najmanje 250 kineskih i 200 ruskih špijuna djeluje u prijestolnici EU-a.
Oglasi