Bejrut

U Libanu više od sedam decenija boravi veliki broj izbjeglica iz Palestine. Nalaze se u brojnim kampovima, koji su u
Sankcije za 14 pojedinaca i 17 subjekata povezanih s Iranskom organizacijom za odbrambene inovacije i istraživanje.
Hotel "Holiday Inn" otvoren je u Sarajevu 1984. godine kako bi bio omogućen smještaj posjetiocima tokom Zimskih olimpijskih
Ulične borbe, opsade i otmice bile su dio 15-godišnjeg građanskog rata u Libanu. Nakon što je nekoliko luksuznih hotela u
Hotel "Holiday Inn" otvoren je 1974. godine, kada je Bejrut bio glamurozna turistička destinacija. Sve se promijenilo 1975,
Saad Hariri sada se suočava sa velikim izazovom da sprovede reforme neophodne da se konsoliduju javne finasije.
Oglasi