BDP

Očekuje se uvećanje duga zbog povećanih kreditnih aktivnosti i uvođenja mjere zaštite od korona virusa.
Javni dugovi širom svijeta se gomilaju, vlade nastoje osigurati sredstva za saniranje ekonomske štete od korona virusa.
Hrvatska, Plaža, More
EK predviđa pad od 10,8 posto ove godine, a za sljedeću predviđa djelimičan oporavak i rast od 7,5 posto.
MMF ocjenjuje da će crnogorskoj ekonomiji trebati nekoliko godina da se potpuno oporavi i vrati na nivo prije pandemije.
Od Drugog svjetskog rata nijedna kriza nije izazvala tako snažan efekat na globalnom nivou kao COVID-19.
Organizacija za ekonomsku saradnju i razvoj predviđa globalnu recesiju od 6,0 posto, ako ne bude novog vala pandemije.
Oglasi