Baština

Sokolac je dijelio sudbinu ispunjenu bitkama za kraljevsko prijestolje između Luksemburškog i Ladislava Napuljskog.
Na Međunarodnom krivičnom sudu u toku je suđenje Ahmadu al-Mahdiju za uništavanje historijskih artefakata u malijskom gradu
Iskopavanjem zemlje za temelje Atik džamije u Bijeljini pronađena je jedna od najvećih nekropola stećaka u regiji.
Dok je sirijska vojska napredovala prema Palmiri, u Sankt Peterburgu je već počinjala digitalna rekonstrukcija grada.
Arheolozi fotografiraju drevne hramove i građevine kako bi mogle biti obnovljene ili izgrađene u izvornom obliku.
Generalna konferencija se sastaje svake dvije godine, kako bi utvrdila politiku i glavne pravce razvoja UNESCO-a.
Oglasi