Bar

Uvriježeno je mišljenje da su na crnogorskom primorju sve turističke destinacije otkrivene. Ali, jedno mjesto turisti polako
Dionica autoceste od luke Bar do granice sa Srbijom duga je 41 kilometar, ima 45 mostova i vijadukata te 32 tunela.
Vlada Crne Gore ponudit će jahtu 'Jadranka' posredstvom javnog oglašavanja po početnoj cijeni 80.000 eura...
Crnogorskim primorjem i nakon prijema u NATO dominiraju reklamne table i bilbordi sa napisima na ruskom jeziku.
Grad koji spaja dvije obale, planine i more, istovremeno je najbolji primjer spoja tri civilazije, odnosno tri religije.
Crnogorska opozicija optužuje vlast za pljačku građana spornim privatizacijama koje su obavijene velom tajne.
Oglasi