Banja Luka

Izetbegović kazao da Ivanić nema pravo u ime Predsjedništva BiH, bez ovlaštenja, obavljati komunikaciju sa sudom u Hagu.
Predsjedavajući Predsjedništva BiH kazao da revizija presude nema ni teorijsku šansu da bude prihvaćena.
Politički predstavnici iz BiH i regije različito komentiraju najavu pokretanja revizije presude po tužbi protiv Srbije.
Vukota Govedarica kaže da Izetbegović treba zapamtiti današnji dan jer je to početak kraja njegove političke karijere.
Nezabilježeno je u svijetu da neka država ostane bez pasoša i pri tome građane zasipa protivrječnim informacijama.
Brojne su teškoće sa kojima se suočavaju djeca i mladi sa invaliditetom u Bosni i Hercegovini. U Tehničkoj školi u Banjoj
Oglasi