Balkanska ruta

Predsjednik Slovenije istakao je kako nema prijetnji od novog izbjegličkog vala 'balkanskom rutom'...
Od sredine januara dio nekadašnje kasarne u beogradskoj općini Obrenovac koristi se kao centar za prihvat izbjeglica i
Od 7.000 izbjeglica koje ne mogu iz Srbije nakon zatvaranja balkanske rute, polovina su djeca. Sama, ostavljena ili prinudno
Interaktivno
Interaktivni prikaz najvažnijih događaja u regiji u 2016. godini.
Stotine hiljada izbjeglica pokušale su tzv. balkanskom rutom dospjeti do zapadne Evrope.
Borba protiv krijumčarenja droge izazov je za policije zemalja jugoistočne Evrope, država preko kojih takozvanom Balkanskom
Oglasi