Balkan

Interaktivno
Stanje demokratije u državama nastalim raspadom bivše Jugoslavije najbolje je u Sloveniji, a najgore u BiH.
Skupštinske klupe odavno ne služe za argumentirane političke rasprave koje će donijeti dobrobit društvu i građanima.
Usvajanjem deklaracije u kojoj se poziva na potpunu integraciju regije u Evropsku uniju, u Sarajevu je okončan dvodnevni
Nakon predstavljanja u Poznanju, u Sarajevu će biti dat detaljniji uvid u podatke istraživanja za svaku zemlju regije.
Svjetsko stanovništvo moglo bi konačno prestati rasti krajem ovog vijeka, na vrhuncu od 11 milijardi ljudi.
Šta Evropska unija očekuje od Balkana, a šta od nje očekuje Balkan? Šta Brisel poručuje stalnim odgađanjem proširenja? Jesu
Oglasi