Bakir Nakaš

Piše: Bakir Nakaš - Ubijena na zadatku zbrinjavanja ranjenih, doktorica Silva Rizvanbegović postala je sinonim...
Kada su unesrećene konačno smjestili u vozilo hitne pomoći, nastaje rasprava da li voziti za Foču ili Sarajevo.
Dr. Bakir Nakaš govori o problemima s kojim se susreću budući medicinari, nikad provedenoj zdravstvenoj reformi...
Ionako teško liječenje od tumora dodatno usložnjava činjenica da je u BiH nepoznat broj mogućih donora.
Piše: Bakir Nakaš U pričama nije provejavalo stavova koji su bili protiv ovakvog mišljenja koje je bilo humano, '...
BiH ima stručan kadar, ali ne i organizirani sistem koji bi smanjio procenat onih koji se liječe u inostranstvu.
Oglasi